تماس با ما

 آدرس فروشگاه : تبریز- میدان قونقا – اول خیام خیام- قنادی دقیق
تلفن : ۰۴۱۳۵۵۱۹۰۳۷